Espoon Keskustan apteekissa palvelemme ammattitaidolla

Reseptien toimitus | Reseptien uusiminen | Yhteensopivuuden tarkistus ja henkilökohtainen lääkekortti | Koneellinen annosjakelu | Vanhentuneet ja käytöstä poistuneet lääkkeet | Teemapäivät apteekissa | Apteekin yhdyshenkilöt | Liikkujan apteekki | Terveydeksi! -lehti | Yritysten sairauskassasopimukset | Schengen-todistus | Rekisteröintipiste

Reseptien toimitus

Reseptien toimitus tapahtuu suoratoimituspisteissä ripeästi varastoautomaatin ansiosta. Varastoautomaatti noutaa kulloinkin tarvittavat lääkkeet nopeasti ja tarkasti. Farmaseuttiselle henkilökunnalle jää enemmän aikaa keskusteluun lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Reseptien uusiminen

Lähetämme uusimispyyntöjä perusterveydenhuollossa määrätyistä sähköisistä resepteistä. Palvelun hinta on kolme euroa/lääke. Terveydenhuollon toimipiste käsittelee uusintapyynnön 8 työpäivän kuluessa.

Yhteensopivuuden tarkistus ja henkilökohtainen lääkekortti

Joillakin lääkkeillä voi olla riski vakavaan yhteisvaikutukseen muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Ongelmia voi syntyä myös reseptilääkkeen ja ilman reseptiä saatavan lääkkeen tai luontaistuotteen yhdistelmästä.

Apteekissamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka ansiosta asiakkaan lääkitystä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset. Voit myös pyytää farmaseuttia tulostamaan mukaasi lääkekortin, josta on nopeasti nähtävissä kaikki käytössäsi olevat lääkkeet. Lääkekortin voi ottaa mukaan lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan.

Vanhentuneet ja käytöstä poistuneet lääkkeet

Lääkejätteet ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa tavallisen sekajätteen joukkoon. Lääkejätteet voi palauttaa apteekkiin, josta ne toimitetaan hävitettäväksi jätteenkäsittelylaitokselle.

Lajittele lääkejätteet:

  • Lääketurvallisuuden ja säilytystilan rajallisuuden vuoksi poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksista (pahvi-, lasi- ja muovipakkauksista) ja palauta ne apteekkiin suljetussa, tiiviissä ja läpinäkyvässä pussissa.
  • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan. Poista kuitenkin pakkauskotelo ja ohjelippu.
  • Palauta lääkkeiden antoon käytetyt ruiskut ja neulat erillisiin läpäisemättömiin pakkauksiin pakattuina, esim. lasipurkissa.
  • Elohopeaa ja jodia sisältävät lääkejätteet erillään. Jodia sisältäviä tuotteita ovat esimerkiksi Betadine ja Jodix.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään muusta lääkejätteestä suljetussa astiassa. Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää kotitalousjätteiden joukossa.
  • Vie tyhjät lasiset lääkepakkaukset lasinkeräykseen ja laita tyhjät muovipurkit sekajätteisiin.

Apteekki ei ota vastaan kemikaaleja, liuottimia, ravintovalmisteita ja muita ongelmajätteitä. Toimita kotitalouksien ongelmajätteet alueellisiin ekopisteisiin ja paristot paristojen keräykseen.

Lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi. Lääketurvallisuussyistä emme ota vastaan emmekä hyvitä jo asiakkaille luovutettuja lääkkeitä.

Teemapäivät apteekissa

Apteekissamme järjestetään muutaman kerran vuodessa sekä valtakunnallisia teemapäiviä että omia yksilöllisiä kampanjapäiviä. Tapahtumissa kerromme terveyttä edistävistä seikoista, lääkkeistä ja aiheeseen liittyvästä itsehoidosta. Järjestettävistä teemapäivistä tiedotamme kotisivuillamme.

Apteekin yhdyshenkilöt

Kouluttaudumme ja ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoamme voidaksemme toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. Astman, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien hoitoon erikoistuneet asiantuntijat ovat käytettävissäsi maksutta. Kysy tarkemmin apteekistamme.

liikujan_apteekkiLiikkujan apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita.

Järjestämme teema- sekä mittauspäiviä ja apteekistamme löytyy paljon materiaalia liikuntaan sekä painonhallintaan.

Terveydeksi! -lehti

Apteekkien oma maksuton asiakaslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Terveydeksi!-lehdessä on luotettavaa tietoa terveydestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkipalveluista.

Yritysten sairauskassasopimukset

Espoon Keskustan apteekilla on sopimus useiden yritysten sairauskassojen kanssa. Kysy lisää apteekin henkilökunnalta.

Schengen-todistus

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilön tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella.

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti). Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistuksen laatimisesta veloitetaan 10 euroa.

Varmennekorttien rekisteröintipiste

Apteekkimme toimii varmennekorttien (ammattikorttien, sote-korttien) rekisteröintipisteenä terveydenhuollolle. Varmennekortti-palveluista veloitamme 20 euroa.

Varaa aika sähköpostilla (espoonkeskustanapteekki (a) apteekit.net). Ilmoitathan sähköpostissa myös päivämäärät ja kellonajat milloin pääset paikan päälle. Ota mukaasi passi tai henkilökortti. Ajokortti ei käy tunnistautumisvälineenä.

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä puhelimitse.

Laiva-apteekki tarkastus

Apteekkimme suorittaa laiva-apteekkitarkastuksia. Kysy lisää sähköpostitse espoonkeskustanapteekki (a) apteekit.net tai soita meille.

D-luokan tarkastuksen hinta on 50€ (alv 0%) kun laiva-apteekkin sisältö tuodaan apteekkiin tarkastettavaksi.